English Translation Slovakia - úradné i neúradné preklady - angličtina
Úradné a komerčné preklady

Vyše 25 rokov skúseností s profesionálnym prekladom a kultiváciou textu


                      

OCENENIE & REFERENCIE
UKÁŽKY Z PUBLIKOVANÝCH PREKLADOV
2001  PREKLADATEźSKÁ CENA SLOVENSKÉHO LITERÁRNEHO FONDU ZA ROK 2000
 

Prekladatežská cena

za preklad knihy
Peter Herring, Vlaky a železnice, Slovart, 2000.
Mimo edície, 1. vydanie.
Z angl. orig. Ultimate Train prel. Peter Gomolčák.
ISBN 80-7145-486-9

OSVEDČENIE O ABSOLVOVANÍ ODBORNEJ SKڊKY PREKLADATEźA
 
v odbore anglický jazyk, marec 2007Osvedčenie o skúške
 (Poznámka: Osvedčenie o skúške nie je dokladom o zápise v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladatežov
  Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.)


1992 - 1993  Dvojsemestrálna profesionálna stáž
   School of Journalism, University of Missouri, Columbia MO, USA


School of Journalism, UMC

Pozývajúci a dozorujúci pedagóg (Supervising Professor): Edmund B. Lambeth, Professor Emeritus


Peter Gomolčák - UMC, Columbia Mo.


1990  Letný inštitút angličtiny a moderných amerických reálií
   Center for North American Studies, The American University, Washington DC, USA


American University


 


 

 

Úvod

Firma

Preklad

Ceny

Ukážky

Publicistika

Referencie

Kontakt

 


 


 


 

ENGLISH TRANSLATION SLOVAKIA™
Ing. Peter Gomolčák - úradné a komerčné preklady z a do angličtiny

811 09 Bratislava, Gajova 11
 
Telefóny: (02) 54 13 1953, 0905 911 793
Fax: +421 2 54 13 1953
E-mail:
english@english.sk, preklad@english.sk, preklady@english.sk